top of page

Szolgáltatások

Környezeti zajmérés
Vállalom ipari létesítmények, üzemek, építési tevékenységek, szabadidős és sportlétesítmények környezeti zajvizsgálatát.
A vizsgálati eredmények jogszabályoknak való megfelelését a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott értékekhez viszonyítom.
A zajvizsgálatokat az MSZ 18150-1:1998 szabvány előírásai alapján végzem el.
A zajvizsgálatok elvégzéséhez a lehető legnagyobb rugalmassággal állok hozzá, nem okoz gondot az éjszakai időszakban történő kiszállás sem.
Zajvédelmi hatásterület meghatározása
Vállalom környezeti zajt kibocsátó üzemi és szabadidős létesítmények zajvédelmi szempontú hatásterületének meghatározását.
A vizsgálat tárgyát képező környezeti zajforrás hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi esetekben kell meghatározni:
  • előzetes vizsgálati eljárásban
  • környezeti hatásvizsgálati eljárásban
  • egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban
  • környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban
  • a felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi és forgalomba helyezési eljárásokban
  • ha a környezetvédelmi hatóság előírja

Zajkibocsátási határérték kérelem elkészítése
A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani.
A zajkibocsátási határérték megállapításának kérelméhez elkészítem a vizsgálati dokumentációt, amely tartalmazza a szóban forgó zajforrás környezeti zajterhelésére és a háttérterhelés mértékére irányuló mérési vagy számítási eredményeket, valamint a zajvédelmi hatásterület térkép ábrázolását.
Zajvédelmi tervfejezet készítése
Vállalom környezetvédelmi hatástanulmányok (EVD, KHT dokumentációk) zajvédelmi tervfejezetének elkészítését.
Létesítmények engedélyezési terveihez, használatbavételi engedélyeztetéséhez zajvédelmi fejezet elkészítését.
 
Kivitelezési tevékenységek építés alatti zajvédelmi tervfejezetének elkészítését, szükség esetén a zajvédelmi határértékek alóli felmetési kérelmek előkészítését. 
Zajtérképezés, zajmodell készítése
Vállalom üzemi, közlekedési (közúti, vasúti, repülési) vagy építés alatti zajterhelés modellezését speciálisan ilyen célra kifejlesztett zajtérképező szoftver segítségével.
bottom of page